LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

 

TRUNG TÂM  TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

Đại hội nhiệm kỳ VI (2021-2026)

của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam 

 

Ngày 16/4/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ VI Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ Trung ương Hội, các Hội ngành, địa phương, các chi hội trực thuộc của các viện, trường và các đơn vị trực thuộc.

Đại hội đã nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự phát biểu trực tiếp tại Đại Hội.

Nhân dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã trao Bằng khen cho hai tập thể có thành tích xuất sắc là Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Hội khoa học Kinh tế tỉnh Sơn La.

Đại hội thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ V (2013 – 2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2021 – 2026).

Trong nhiệm kỳ V, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về kinh tế, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội.

Đại hội đã kêu gọi các hội viên Hội Khoa học Kinh tế trong cả nước hăng hái tìm tòi sáng tạo, làm cho Hội tiếp tục truyền thống 45 năm qua, nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu mới trong giai đoạn đẩy mạng công cuộc Đổi mới theo 5 quan điểm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ mà Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam mới đề ra.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2026), Đại hội thống nhất các nhiệm vụ lớn:

-  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng của công tác tư vấn, nhất là kết hợp các nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Có nhiều công trình khoa học được công bố trong và ngoài nước, sách được xuất bản.

- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giám định và phản biện xã hội, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo các ngành và các địa phương, tạo nên nhu cầu, giao nhiệm vụ "đặt hàng" để tăng thêm tính khả thi của các đóng góp tương xứng điều kiện tài chính cho hoạt động. Đặc biệt tham gia vào quá trình triển khai Chiến lược và kế hoạch 5 năm tới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Củng cố và phát triển có chất lượng các tổ chức thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội Kinh tế Quốc tế (IEA), Liên hiệp Các hội Kinh tế ASEAN (FAEA) và các quan hệ song phương.

(Chương trình hoạt động của Hội trong Nhiệm kỳ 6)

Với tinh thần đổi mới để phát triển chuyển giao thế hệ và góp phần mạnh mẽ với tinh thần của Đại hội Đảng lần XIII, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ VI (2021 – 2026) với 51 thành viên. Danh sách Ban chấp hành trung ương Hội.

GS Trần Phương, người sáng lập Hội và Chủ tịch Hội trong 45 năm qua (1975-2021) được Đại hội nhất trí tôn vinh là Chủ tịch danh dự của Hội KHKT Việt Nam.

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhiệm kì VI (2021-2025).

Ban Thường vụ Hội gồm:

Chủ tịch danh dự:      GS TRẦN PHƯƠNG

Chủ tịch:                    GS-TSKH NGUYỄN QUANG THÁI

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: PGS-TS BÙI TẤT THẮNG

Phó chủ tịch:              GS-TS HOÀNG VĂN CƯỜNG

Phó chủ tịch:              GS-TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI

Phó chủ tịch:              PGS-TS TRƯƠNG THỊ MINH SÂM

Phó chủ tịch:              PGS-TS NGUYỄN HỒNG SƠN

Phó chủ tịch:              GS-TS TRƯƠNG BÁ THANH

Phó chủ tịch:              GS-TSKH VŨ HUY TỪ

Trưởng ban kiểm tra: TS LÊ XUÂN BÁ

Trưởng ban nghiên cứu: PGS-TS TRẦN ĐÌNH THIÊN

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Hội. Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê chuẩn.