LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

 

TRUNG TÂM  TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đã tiến hành một số hoạt động hợp tác với Hội đồng lý luận Trung ương để tham gia tư vấn cho các nội dung quan trọng chuẩn bị các kỳ họp trung ương và chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV về hai vấn đề:

- Phát triển Kinh tế số - Định hướng và giải pháp chính sách (thuộc phạm vi Chương trình phát triển lý luận chính trị KX-04).

- Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Đang xúc tiến cùng Nhóm Nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Hội đã phối hợp cùng Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức tạo đàm hẹp về các vấn đề liên quan đến chủ trương xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, Thường vụ Hội đã có văn bản báo cáo tư vấn chính thức với lãnh đạo cấp cao về vấn đề này.

Các Hội ngành và Hội địa phương đã tổ chức nghiên cứu và hội thảo khoa học liên quan đến các vấn đề cấp thiết như quản lý đất đai, phát triển nông nghiệp - kinh tế nông thôn - nông dân, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, năng lượng, v.v.

Các hoạt động tư vấn giám định và phản biện xã hội đã được các đơn vị trong Hội đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo các ngành và các địa phương, tạo nên nhu cầu, giao nhiệm vụ để tăng thêm tính khả thi của các đóng góp tương xứng điều kiện tài chính cho hoạt động. Đặc biệt, hoạt động tư vấn của các chuyên gia trong Hội tập trung tham gia vào quá trình triển khai Chiến lược và kế hoạch 5 năm mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các chuyên gia của Hội đã tham gia Hội đồng tư vấn Kinh tế của MTTQ Trung ương. Hội đồng đã thương xuyên tư vấn các vấn đề về hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách.

Một số hội viên đã đóng góp ý kiến trực tiếp với Chính phủ và Bộ KHĐT về triển khai Luật quy hoạch, hoạch định chính sách và tư vấn quy hoạch dài hạn toàn quốc, các ngành, lĩnh vực (quốc gia, ven biển, đất đai, tam nông, năng lượng, chuyển dịch cơ cấu...). Các đơn vị trong Hội tham gia công tác quy hoạch với các địa phương (An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cao Bằng, Gia Lai, Hải Phòng, Lào Kai, Ninh Bình, Sóc Trăng, Sơn La...), các ngành (năng lượng, nông lâm) và doanh nghiệp. Sự tham gia của các chuyên gia của Hội đóng góp rất quan trọng khi cả nước thiếu hàng nghìn chuyên gia bậc cao về lập quy hoạch.