LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

 

TRUNG TÂM  TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, XUẤT BẢN

CỦA HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

Trung ương Hội có cơ quan ngôn luận là “Thời báo Kinh tế Việt Nam” (Vietnam Economic Times). Báo có cả dạng báo giấy và báo mạng, đưa tin đa dạng và kịp thời. Trong nhiều chục năm qua, Báo đã liên tục hoạt động có hiệu quả, được lãnh đạo và đông đảo độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao.

Trong thời gian vừa qua, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp hệ thống báo chí, Thời báo đã chuyển đổi phương thức hoạt động thành Tạp chí “Kinh tế Việt Nam”. Trang thông tin điện tử vneconomy.vn tiếp tục duy trì chất lượng tốt, có số truy cập ngày càng tăng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức các diễn đàn kinh tế về các chủ đề quan trọng, được đánh giá cao.

Các nhà khoa học và các đơn vị trong Hội xuất bản nhiều công trình khoa học ở trong và ngoài nước.