HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

     

SEDEC đóng góp nhân lực và tài chính vào việc giúp đỡ phát triển ở một số địa phương, đặc biệt ở các vùng xa, có điều kiện khó khăn. Thông qua việc huy động các cộng đồng dân cư địa phương và trợ giúp kỹ thuật, công tác hỗ trợ phát triển thúc đẩy quá tŕnh xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. 

SEDEC thực hiện công tác hỗ trợ phát triển nhằm các mục đích trực tiếp: tạo việc làm, nâng cao thu nhập và huy động sự tham gia của nhân dân địa phương vào các công việc phát triển kinh tế, xă hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Trong những năm gần đây, SEDEC đă hỗ trợ thực hiện và tư vấn cho một số dự án phát triển.

  • Tư vấn tổ chức và quản lư hoạt động tín dụng nhỏ ở các cộng đồng nông thôn.

  • Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực.

  • Giúp đỡ công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển các cộng đồng nghèo miền núi.

  • Giúp đỡ trẻ em nghèo có điều kiện học tập tốt hơn.

  • Hợp tác với các tổ chức khác trong viêch chuyển giao công nghệ và tập huấn kỹ năng quản lư sự phát triển cộng đồng.

 

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện mô h́nh kết hợp trồng lúa - nuôi cá ở vùng ruộng trũng xă Hoằng Vinh, huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (với hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Úc và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam),  2005-2006.

 

Kết hợp nuôi ḅ và trồng cây trầm hương ở vùng đồi núi xă Xuân Phúc, huyên Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo (với sự tài trợ của AusAID), 2005-2006

     

Hỗ trợ phát triển các mô h́nh nông, lâm, ngư kết hợp để sử dụng hiệu quả vùng đất cát ven biển xă Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo (với sự tài trợ của AusAID), 2004

 

Tư vấn về kỹ thuật và quản lư cho phụ nữ một số cộng đồng ven biển nhằm nâng cao chất lượng sống của họ, 2004-2005

     

Cấp phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở một xă ngoại thành Hà Nội và một xă thuộc tỉnh Thái B́nh, 2002-2004.

 

Giúp xây dựng tủ sách nhỏ cho học sinh nghèo nông thôn ở 2 trường phổ thông xă Vĩnh Tuy, ngoại thành Hà Nội và tủ sách lưu động cho trẻ em vùng cao ở 2 huyện miền núi tỉnh Sơn La  hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Quan hệ hợp tác Nhật bản - Việt Nam, Tokyo), 2001-2006

     

Tạo việc làm cho phụ nữ làng đánh cá ở một xă thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (hợp tác với  Oxfam America), 1995-1998

 

Xây dựng quỹ tín dụng quay ṿng để phát triển nghề làm vườn và chăn nuôi ở xă Thanh Châu, thị xă Phủ Lư, và đào tạo, cho vay vốn phát triển nghề thêu ren cho phụ nữ thị xă Phủ Lư, tỉnh Hà Nam (hợp tác với Oxfam America), 1996-2000